Kapitel 5 - Mycket spam? Använd vårt spamfilter

Spam är ett gissel, och kan vara svårt att helt bli av med. Det är dock relativt enkelt att bli av med större delen av all spam. Vi kör programmet Spamassassin på våra mailservrar. Detta program använder flera hundra olika typer av tester, från enkla filter till avancerade statistiska beräkningar för att försöka lista ut om ett mail är spam eller ham ("ham" är namnet på mail som man vill ha, dvs motsatsen till spam).

Spamassassin tar dock inte bort några mail, utan markerar bara mailen och lämnar eventuell åtgärd upp till dig, eftersom det finns en risk att spamassassin misstar mail som du vill ha för spam. Detta är ovanligt och vi har aldrig varit med om det, men risken finns som sagt.

Det vi rekommenderar att du gör är:

Lägg till ett filter (eller en regel, eller vad ditt epostprogram nu kallar det) som reagerar om texten "X-Spam-Status: Yes" finns med i någon header i mailet. Låt programmet flytta mailet till en separat mapp där du kan gå igenom dom senare, när du har tid över eller om du saknar något mail.

Vi kan även rekommendera programmet MailWasher, www.mailwasher.net. Detta program går igenom mail som finns på ditt konto innan du tar emot dem med ditt epostprogram och kan radera mail som ser ut att vara spam.

Med dessa metoder kan du slippa uppåt 90% av all spam du får.

Överkurs:

Spamassassin innehåller ett avancerat system som är baserat på sannolikhetsberäkningar. Detta system kan med tiden lära sig vad som är spam och vad som är ham, skräddarsytt just för dig. För att detta system ska kunna lära sig måste man som användare visa vad som är spam och vad som är ham. Detta är en primitiv form av artificiell intelligens.

OBS! Ditt epostprogram måste ha funktionen Bounce eller Redirect för att detta ska fungera. Du får inte använda Forward(vidarebefodra)-funktionen, eftersom det då blir ett mail från dig så att säga. Systemet kan då av misstag få för sig att du skickar spam! Outlook Express har tyvärr inte denna funktion, medans den finns tex i Evolution.

Om du får ett mail som Spamassassin missat, Bouncea eller Redirecta detta till "spam AT scorpiondata.com".

Om du får ett mail som Spamassassin av misstag tagit som spam, skicka det på samma sätt till "ham AT scorpiondata.com".

Det är alltid en bra ide att försöka skicka in ungefär lika många ham-mail som spam-mail, så att systemet inte drabbas av onödig obalans. Du kan således även skicka in mail där Spamassassin gjort helt rätt, för att förstärka dessa vägar i systemet och göra det ännu mer träffsäkert. Detta minskar risken att Spamassassin gör fel i framtiden.

Systemet för att ta hand om mailen som kommer till dessa adresser är helt automatiskt, och dina mail raderas från vår server så fort dom visats för Spamassassin. Ingen kan således läsa dina mail.

Att lära sig är en långsam process, och det kan ta ett tag innan du ser resultat. Fast ju fler mail du skickar in, ju bättre blir det!

Om du har några frågor om hur detta fungerar, tveka inte att ringa eller maila oss.
Copyright © 2006 Scorpion Data. Vi innehar F-skattebevis.
Alla priser är exklusive moms om ej annat anges.