Kapitel 4 - Fler epostadresser på separata konton.

I det förra kapitlet skapade du ett extra sk "underkonto". Nu ska jag visa hur du kopplar in epostadresser till det kontot, så att du kan få mail dit också.

Börja med att logga in på vår kontrollpanel. Du loggar som vanligt in med ditt master-kontos uppgifter, som du fått tidigare. När du är inloggad trycker du på länken "Administrera epostadresser för underkonton".

Välj sedan, genom att klicka på kontonamnet, vilket konto du vill administrera epostadresser för. Om du inte har några konton måste du gå tillbaka och lägga till ett först. Detta beskrivs i kapitel 3.

När du valt konto kommer sidan att uppdateras. Nu visas en lista över de epostadresser som redan finns (om du inte har några epostadresser kopplade till detta konto anges detta). Nedanför detta visas ett textfält och en knapp för varje domän du har hos oss. Du kan använda dessa för att lägga till nya epostadresser för detta konto. Du kan även byta till ett annat konto eller gå tillbaka till startsidan.

När du lagt till en epostadress till ett konto kommer nya mail till den adressen börja komma till det kontot inom ett par minuter. Du måste även installera kontot i ditt epostprogram, precis som jag beskrivit i kapitel 2. Du använder ditt underkontos inloggningsuppgifter samt en av de epostadresser du kopplat till kontot. Serveradresserna etc är samma som dom i kapitel 2.
Copyright © 2006 Scorpion Data. Vi innehar F-skattebevis.
Alla priser är exklusive moms om ej annat anges.