Kapitel 2 - Komma igång med mailen.

Här ska jag visa hur du kommer igång och kan börja maila. Specifikt kommer jag att visa hur du installerar det sk. catch-all-epostkontot i Outlook Express. I senare kapitel får du lära dig hur du skapar separata epostkonton med separata adresser till.

Öppna först Outlook Express. Om det är första gången du öppnar Outlook Express kommer du automatiskt in i guiden för att lägga till ett epostkonto. För att öppna guiden manuellt trycker du på "Verktyg -> Konton... -> Lägg till -> Epost" så öppnas guiden.

Ange all information som guiden vill ha. När guiden frågar efter epostadress för utgående epost kan du välja vilken epostadress som helst som ligger under din domän (tex "peter@scorpiondata.com", om din domän heter "scorpiondata.com"), eftersom catch-all-kontot tar emot alla mail för din domän. Servern för utgående epost är "smtp.scorpionshops.com" och servern för inkommande är "pop3.scorpionshops.com". Använd samma användarid och lösenord som för ditt masterkonto. Slutför sedan guiden för att spara uppgifterna.

Gå nu igen in på Verktyg -> Konton... och dubbelklicka på ditt konto som du precis skapat. Välj "Servrar"-tabben och kryssa i kryssrutan längst ned som säger "Servern kräver autentisering". Det är viktigt att detta steg utförs, eftersom du inte kan skicka epost utan denna ruta ikryssad. Vi kräver autentisering för att vår server ska vara skyddad mot spammare och endast kunna användas av våra kunder.

Klart! Du har nu lagt in ditt första epostkonto. Prova att skicka ett mail till dig själv och se om det kommer fram ;).

Om du skulle råka ut för problem på något sätt, maila vår support (eller ring om du inte kan maila alls) så löser vi det.
Copyright © 2006 Scorpion Data. Vi innehar F-skattebevis.
Alla priser är exklusive moms om ej annat anges.