Denna sida uppdateras en gång varje timme, senast var 2012-12-12 18:00:01

Systemstatistik

Antal spam stoppade de senaste 24 timmarna: Okänt (+0 sedan samma tid igår)

Antal domäner: 3946 (-7 sedan samma tid igår)

Totalt antal filer: 17444300 (+0 sedan igår)
(Obs, denna siffra uppdateras bara en gång per dygn, och avser alltså antalet filer en viss tidpunkt under natten.)

Totalt antal definierade epostadresser: 10303 (-12 jämfört med igår)
(Obs, denna siffra uppdateras bara en gång per dygn, och avser alltså i praktiken gårdagens antal epostadresser.)

Totalt antal poppade epostkonton: 0 (+0 jämfört med igår)
(Obs, denna siffra uppdateras bara en gång per dygn, och avser alltså i praktiken gårdagens antal mailkollar.)

Totalt antal hits de senaste 24 timmarna: 3584508 (+481733 jämfört med igår)
(Obs, denna siffra uppdateras bara en gång per dygn, och avser alltså i praktiken gårdagens antal hits.)

Serverstatistik

Denna statistik omfattar endast webbservrar. Andra servrar, publika (som mysql eller mail) och backbone (som files, auth eller system), presenteras inte här.

Servernamn:Lastfördelning: (1) Last (% av nominell kapacitet): (2)Teststatus: (3)Administrativ status: (4)
ayersrock5.5%72%OKOnline
everest1.5%20%OKOnline
kebnekaise9.4%122%OKOnline
kilimanjaro15.4%200%OKOnline
makalu14.8%192%OKOnline
kanchenjunga4.8%63%OKOnline
lhotse6.4%83%OKOnline
rushmore9.5%123%OKOnline
k29.2%119%OKOnline
rainier8.1%105%OKOnline
mckinley4.8%63%OKOnline
matterhorn5.3%69%OKOnline
elbrus5.3%69%OKOnline

1). Lastfördelningen varierar ofta kraftigt, vilket främst beror på vilka domäner som är allokerade till servern för tillfället, andra uppgifter som servern eventuellt har, samt serverns prestanda. I den ordningen. Samtliga servrar har liknande hårdvarukonfiguration och prestanda. Systemet optimerar med avseende på svarstid, så en server som konsekvent svarar något långsammare kommer knappt belastas alls, tills dess de servrar som i normala fall svarar snabbare blir belastade så att deras svarstid ökar.

2). Last i % av nominell kapacitet (100%) är direkt proportionell mot serverlasten i förra kolumnen. Den tillåts endast variera mellan 20% och 200%.

3). Alla servrar testas kontinuerligt, och om en server inte svarar flyttas alla domäner över till en annan. Detta sker helt automatiskt och märks inte av någon. Servern fixas sedan i mån av tid. Systemet kan i regel förlora 2-3 servrar innan en prestandasänkning märks. ATT EN ELLER NÅGRA SERVRAR ÄR NERE BETYDER INTE ATT NÅGON SAJT ELLER TJÄNST ÄR NERE.

4). Det händer att vi tar servrar offline tex för att fixa fel, uppgradera hårdvara/mjukvara eller liknande.